• Program Konferencji25-10-2022
8:00

Rejestracja

9:05

Prezentacja NielsenIQ: “Zielony ślad innowacji. Czego szukają polscy konsumenci w nowych produktach?”

9:15

Prezentacja GfK: “Zieloność polskiego konsumenta w dobie presji cenowej i kosztowej. Jak kryzys weryfikuje ideały.”

9:30

Panel 1 – GO GREEN! Biznes, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Jak osiągać sukcesy w zrównoważonej organizacji?

• Zrównoważony rozwój jako priorytet dla akcjonariuszy i zarządu.
• Implementacja zrównoważonego rozwoju na poziomie strategicznym i organizacyjnym.
• Korzyści z integrowania zrównoważonego rozwoju w strategię biznesową.
• Rzeczywiste działania a deklaracje: stopień zrównoważenia polskiego biznesu.
• Niezbędne zmiany i innowacje w drodze do zrównoważoności.
• Wyzwania i możliwości rozwoju dużej, innowacyjnej firmy w sposób zrównoważony.
• Rola przepisów prawa i konkurencji w kształtowaniu kierunków zrównoważonego rozwoju.10:15

Panel 2 – GO GREEN! Food & Agri – zrównoważony przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo.

• Rola polskiego przemysłu spożywczego, rolnictwa i sadownictwa w zielonej transformacji i zrównoważonym rozwoju.
• Oczekiwania konsumenckie a realizacja ESG w praktyce.
• Rola rolnictwa regeneratywnego w zrównoważonym przemyśle spożywczym.
• Wiedza przemysłu spożywczego o własnych emisjach i sposoby raportowania.
• Kierunki innowacyjności w przemyśle spożywczym.
• Sztuczna inteligencja jako narzędzie do rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska.
• Trendy w finansowaniu przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem.


11:00

Przerwa kawowa


11:15

Panel 3 – GO GREEN! Zielony Handel. W poczuciu odpowiedzialności za planetę.

• Możliwości zielonej transformacji a opłacalność w sektorze handlu.
• Sposoby edukacji i angażowania klientów w kontekście zielonego handlu.
• Zaangażowanie partnerów handlowych w działania proekologiczne.
• Korzyści z wdrażania prośrodowiskowych i prospołecznych rozwiązań w handlu.
• Szanse i wyzwania dla sieci handlowych w kontekście zielonych rozwiązań.
• Działania sieci handlowych w zakresie zielonego handlu – studium przypadku.


12:00

Wystąpienie SIG: “Twój krok ku zeroemisyjności – opakowanie kartonowe jako element strategii dekarbonizacji”

12:15

Panel 4 – GO GREEN! Zrównoważony rozwój w e-commerce i sektorze opakowań.

• Innowacyjne rozwiązania i technologie w redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie żywności.
• Postęp i wyzwania w realizacji założeń ESG w polskiej logistyce.
• Korzyści i wyzwania z wykorzystywania energii odnawialnej w operacjach logistycznych.
• Możliwości e-commerce w zrównoważonym rozwoju sektora FMCG i Retailu.
• Innowacyjne i technologiczne działania operatorów logistycznych w kontekście ESG.
• System kaucyjny a wyzwania i korzyści dla sektora spożywczego i handlu.
• Przygotowanie polskich firm na wdrożenie przepisów dotyczących plastiku.
• Innowacyjne działania branży opakowaniowej w celu minimalizacji plastiku w sektorze spożywczym i handlu.
• Reakcja konsumentów na zmiany w rodzajach opakowań i zwiększenie świadomości.
• Opakowania przyszłości.


13:00

Wystąpienie Microsoft: “Sztuczna inteligencja w biznesie: przykłady sukcesów i wyzwań”

13:15

Panel 5 – GO GREEN! Zielone technologie w sektorze FMCG i Retailu

• Wyzwania związane z wdrażaniem zielonych technologii w sektorze FMCG i Retailu.
• Opłacalność inwestycji w zrównoważone rozwiązania oraz zachęcanie firm do inwestowania.
• Cyfrowe technologie w zrównoważonym rozwoju sektora FMCG i Retailu.
• Rola AI, big data i narzędzi w podejmowaniu decyzji związanych z zrównoważonym rozwojem.
• Wpływ inwestycji w innowacyjne, zielone technologie na strategiczne cele zrównoważonego rozwoju.
• Innowacyjne rozwiązania oferowane przez firmy technologiczne i shopfitterów dla sektora FMCG i retailu.
• Case study: Praktyczny przykład wdrażania zielonych technologii w sektorze FMCG i Retailu.


14:00

Wystąpienie Dragon Rouge: “Progres, nie perfekcja (50 odcieni zieleni). Nawigacja po spektrum ekologicznej innowacji”.

15:00

Lunch


14:15

Panel 6 – GO GREEN! Innowacje w sektorze FMCG a świadomość konsumencka

• Przystosowanie firm do rzeczywistych potrzeb konsumentów w kontekście ochrony środowiska.
• Poprawa transparentności informacji o produktach i procesach produkcyjnych dla konsumentów.
• Rola innowacji w tworzeniu nowych produktów, usług i rynków związanych ze zrównoważonym rozwojem.
• Gotowość konsumentów do płacenia więcej za produkty o zielonych cechach i czynniki wpływające na tę gotowość.
• Akceptacja zmian w opakowaniach oraz percepcja zrównoważonych opakowań przez konsumentów.
• Rola edukacji konsumentów i kampanii społecznych w zmianie nawyków konsumpcyjnych.
• Przykład praktyczny – studium przypadku.