Maciej Czapiewski

Dyrektor ds. Nowych Technologii, MAGO S.A.

Maciej Czapiewski

Dyrektor ds. Nowych Technologii w MAGO S.A., odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację rozwiązań wykorzystujących nowe technologie, nie tylko w szeroko rozumianym retailu.

Praktyk zarządzania z backgroundem finansisty. Członek zarządów, rad nadzorczych, doradca spółek m.in. z branży IT, telekomunikacji, automatyzacji. Od lat na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju firm w wymiarze produktowym i rynkowym, w szczególności w obszarze usprawnień procesów na styku technologii i powszechnego użytkownika.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i firmami, realizującymi pionierskie przedsięwzięcia na polskim rynku kart mikroprocesorowych, terminali płatniczych, systemów automatycznego przetwarzania danych, rozwiązań samoobsługowych w sektorach administracyjnym, bankowym, usług prywatnych i publicznych.

Maciej Czapiewski uczestniczy w: