Maciej Czapiewski

Manager Działu Rozwoju Rynków i Produktów, MAGO

Maciej Czapiewski

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania, głównie w obszarach rozwoju biznesu, w wymiarze firmy, produktu i rynku.
Obecnie odpowiedzialny za kreowanie i komercjalizację rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w szeroko rozumianym retailu.
Fan nieszablonowości w myśleniu i profesjonalizmu w działaniu.

Maciej Czapiewski uczestniczy w: