Paulina Kaczmarek Innovation Day

Paulina Kaczmarek

Head of Sustainability w grupie spółek DANONE

Paulina Kaczmarek

W 2021 r. znalazła się na liście TOP25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce według Forbes Women Polska. Od września 2021 r. odpowiada za realizację wizji „One Planet. One Health” w spółkach DANONE w Polsce (Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia), wcześniej przez 2 lata pełniła rolę regionalną na 13 krajów. Głównym jej zadaniem jest wdrażanie założeń circular economy w gospodarkę opakowaniową, działania rzecznicze na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowo-kaucyjnego na opakowania napojowe, promowanie diety dobrej dla Planety i certyfikacja B Corp (Benefit Corporation) spółek Danone. Przez blisko 10 lat w ramach PwC i Deloitte doradzała największym polskim firmom w obszarze zrównoważonego rozwoju. Regularnie zanurza się w przestrzeni lasu wszystkimi zmysłami.

Paulina Kaczmarek uczestniczy w: