Formularz rejestracyjny
Wypełniając ten formularz wyrażasz chęć wzięcia udziału w płatnym wydarzeniu pod nazwą Innovation Day 2023, które odbędzie się 25 października 2023 roku w Warszawie. Po rejestracji skontaktujemy się z Tobą i potwierdzimy uczestnictwo.
Dla ilu uczestników chcesz kupić bilety?
Administratorem danych osobowych jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przy złożeniu zgłoszenia jest realizacja umowy. Dane ze zgłoszenia  mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne.

Ceny biletów:

Pakiet #1 Konferencja

 • 890 zł,
 • 690 zł (przy 2 osobach),
 • 590 zł (przy 3 i więcej osobach).

 

Pakiet #2 Konferencja + Gala

 • 2 400 zł,
 • 2 100 zł (przy 2 osobach),
 • 1 800 zł (przy 3 i więcej osobach).

 

Liczba uczestników jest ograniczona. Ceny netto.

Świadczenia Konferencja:

 • Wstęp na konferencję w godzinach 8:00-16:00
 • Pakiet konferencyjny (identyfikator, notes, długopis, teczka)
 • Kawa, Lunch

 

Świadczenia Konferencja + Gala:

 • Wstęp na konferencję w godzinach 8:00-16:00
 • Wstęp na wieczorną galę rozdania statuetek w konkursie “Złote Innowacje FMCG & Retail” w godzinach 19:00-23:00
 • Pakiet konferencyjny (identyfikator, notes, długopis, teczka)
 • Kawa, Lunch
 • Wieczorny Bankiet.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu Innovation Day 2023 jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (przycisk „Wyślij”) oraz dokonanie zapłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy Organizatora: Fischer Trading Group Spółka z o.o. ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa Bank Pekao S.A. Nr 46 1240 1037 1111 0010 3040 5926 Tytuł przelewu: „INNOVATION DAY 2023”

2. Zgłaszający upoważnia firmę Fischer Trading Group Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nadesłane zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Zgłaszający oświadcza, że jest umocowany do wysłania formularza i należna kwota zostanie przelana na konto wskazane na stronie internetowej Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia lub otrzymania faktury pro-forma/faktury VAT. Równocześnie oświadcza, że zapoznała się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.

4. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu po dniu 15 października 2023 roku nie powoduje zwolnienia z opłaty. Rezygnację z udziału należy przesyłać droga mailową na adres: redakcja@hurtidetal.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.

5. Nieobecność Uczestnika w Wydarzeniu (po dokonaniu wpłaty) nie powoduje zwrotu opłaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Innovation Day 2023 – bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w programie, formule, miejsca wydarzenia jak również do odwołania Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, wszelkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

7. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez firmę Fischer Trading Group Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika we wszelkich materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.