Jarosław Sokolnicki

Jarosław Sokolnicki

Head of Microsoft Technology Center

Jarosław Sokolnicki

Ekspert ds. transformacji cyfrowej branży Retail & Consumer Goods. Pracuje w firmie Microsoft od 16 lat gdzie odpowiada za rozwiązania branżowe do sektorów Handel Detaliczny i Dobra Konsumpcyjne. Twórca konceptów sklepu przyszłości dla branży Handlu detalicznego. Ekspert od zastosowania Nowych Technologii i Modelowania Biznesowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału SiMR, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Studia doktoranckie z Ekonomii na kierunku Zarządzanie, Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni inżynier i trener Microsoft, technologiami IT zajmuje się od 20 lat.

Digital transformation expert in the Retail & Consumer Goods industry. He has been working at Microsoft for 16 years, where he is responsible for industry solutions for the Retail and Consumer Goods industries. Creator of future store concepts for the Retail & Consumer Goods industries. Expert in New Technology and Business Modeling technologies. A graduate of the Warsaw University of Technology, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, also completed postgraduate studies in Project Management & PhD in Economics in the field of Management at the Kozminski University in Warsaw. Lecturer at the Warsaw School of Economics. Involved in IT technologies for 22 years.

Jarosław Sokolnicki uczestniczy w: