Jakub Tyczkowski

CEO, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Jakub Tyczkowski

Jakub Tyczkowski uczestniczy w: