Bogdan Orzechowski

Managing Director Head of Market Poland, SIG

Bogdan Orzechowski

Odpowiedzialność: Rozwój i umacnianie pozycji firmy poprzez zarządzanie portfelem klientów, lokalnymi strukturami sprzedaży i serwisu oraz wdrażanie elastycznych rozwiązań biznesowych.

Bogdan Orzechowski uczestniczy w: