Panel 6 – GO GREEN! Innowacje w sektorze FMCG a świadomość konsumencka

Panel 6 – GO GREEN! Innowacje w sektorze FMCG a świadomość konsumencka

• Przystosowanie firm do rzeczywistych potrzeb konsumentów w kontekście ochrony środowiska.
• Poprawa transparentności informacji o produktach i procesach produkcyjnych dla konsumentów.
• Rola innowacji w tworzeniu nowych produktów, usług i rynków związanych ze zrównoważonym rozwojem.
• Gotowość konsumentów do płacenia więcej za produkty o zielonych cechach i czynniki wpływające na tę gotowość.
• Akceptacja zmian w opakowaniach oraz percepcja zrównoważonych opakowań przez konsumentów.
• Rola edukacji konsumentów i kampanii społecznych w zmianie nawyków konsumpcyjnych.
• Przykład praktyczny – studium przypadku.