Panel 5 – GO GREEN! Zielone technologie w sektorze FMCG i Retailu

Panel 5 – GO GREEN! Zielone technologie w sektorze FMCG i Retailu

• Wyzwania związane z wdrażaniem zielonych technologii w sektorze FMCG i Retailu.
• Opłacalność inwestycji w zrównoważone rozwiązania oraz zachęcanie firm do inwestowania.
• Cyfrowe technologie w zrównoważonym rozwoju sektora FMCG i Retailu.
• Rola AI, big data i narzędzi w podejmowaniu decyzji związanych z zrównoważonym rozwojem.
• Wpływ inwestycji w innowacyjne, zielone technologie na strategiczne cele zrównoważonego rozwoju.
• Innowacyjne rozwiązania oferowane przez firmy technologiczne i shopfitterów dla sektora FMCG i retailu.
• Case study: Praktyczny przykład wdrażania zielonych technologii w sektorze FMCG i Retailu.