Panel 2 – GO GREEN! Food & Agri – zrównoważony przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo.

Panel 2 – GO GREEN! Food & Agri – zrównoważony przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo.

• Rola polskiego przemysłu spożywczego, rolnictwa i sadownictwa w zielonej transformacji i zrównoważonym rozwoju.
• Oczekiwania konsumenckie a realizacja ESG w praktyce.
• Rola rolnictwa regeneratywnego w zrównoważonym przemyśle spożywczym.
• Wiedza przemysłu spożywczego o własnych emisjach i sposoby raportowania.
• Kierunki innowacyjności w przemyśle spożywczym.
• Sztuczna inteligencja jako narzędzie do rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska.
• Trendy w finansowaniu przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem.