Waldemar Osmólski

Ekspert, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Waldemar Osmólski

Praktyk i menedżer z ponad 27-letnim doświadczeniem w branży logistycznej zajmujący stanowiska Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w firmach logistycznych oraz Agencji Pracy Tymczasowej, doktor nauk technicznych z zakresu systemów symulacyjnych w transporcie, absolwent studiów MBA programu Trent University-Nottingham UK, Kierownik Centrum Logistyki oraz Centrum Standaryzacji w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania, adiunkt i wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki, autor wielu publikacji, posiadający wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych takich jak: e-Impact, Cloud prowadzonych przy współpracy między innymi z: Port Lisbona, BCT, Qumak, Logit One, autor wielu artykułów naukowych z zakresu stosowania metod optymalizacyjnych w  procesach projektowych oraz cyfryzacji łańcuchów dostaw.

Waldemar Osmólski uczestniczy w: