prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Metodycznie i z pełnym zaangażowaniem naukowym i społecznym badająca rynek spożywczy pod kątem zachowań nabywców, trendów na rynku i wpływu różnych czynników na popyt i podaż.

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska uczestniczy w: