Piotr Kondraciuk

Prezes Zarządu, polskikoszyk.pl

Piotr Kondraciuk

Prezes Zarządu i współpomysłodawca sklepu internetowego polskikoszyk.pl. Wcześniej m.in. ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Komisji Europejskiej (CHAFEA) w zakresie produktów lokalnych oraz marketingu żywności. Przez wiele lat prowadził w Polsce projekty dostarczania żywności przeznaczonej dla osób najuboższych oraz prowadził koordynował działania w polskiej administracji publicznej związanej z rozwojem rynku produktów lokalnych i ekologicznych oraz promocją polskiej żywności zagranicą.

Piotr Kondraciuk uczestniczy w: