Monika Sommer

Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, Tetra Pak

Monika Sommer

Monika Sommer pełni funkcję Managera ds. Zrównoważonego Rozwoju dla Polski i krajów bałtyckich w firmie Tetra Pak, będącej światowym liderem w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Do obszarów jej odpowiedzialności należą gospodarka o obiegu zamkniętym, technologie recyklingu, zmiany legislacyjne związane z gospodarką opakowaniową oraz rozwijanie współpracy z interesariuszami w celu zwiększania stopy recyklingu opakowań Tetra Pak. Podczas swojej kariery Monika pracowała w Komisji Europejskiej w dziale DG ENVI, firmie consultingowej i prowadziła międzynarodowe projekty środowiskowe.

Monika Sommer uczestniczy w: