Monika Kolano-Wysokińska Innovation Day

Monika Kolano-Wysokińska

Dyrektor Marketingu, Lotte Wedel

Monika Kolano-Wysokińska

Monika Kolano-Wysokińska uczestniczy w: