Maksym Demianchuk Innovation Day

Maksym Demianchuk

Product Manager, MAGO

Maksym Demianchuk

Product manager z doświadczeniem od 2010-go roku, w branży rozwiązań dla stref kasowych – zarówno tradycyjnych jak i samoobsługowych.
Do głównych obszarów kompetencyjnych zaliczam:
• Ergonomikę miejsca pracy,
• Układ przestrzenny w strefie kasowej,
• Proces samoobsługi klienta,
• Infrastrukturę, niezbędną do wdrożenia rozwiązań (software, hardware, wyposażenie).

Maksym Demianchuk uczestniczy w: