dr Richard Adam Żabiński

President & CEO, Central & Eastern Europe, Managing Partner FOCUS Research International

dr Richard Adam Żabiński

Wysokowykwalifikowany manager ze sprawdzoną wiedzą w zakresie ogólnego zarządzania, finansów i marketingu. Ekspert w “zmieniających się strukturach rynkowych”.

dr Richard Adam Żabiński uczestniczy w: