Panel 4 – GO GREEN! Zrównoważony rozwój w e-commerce, logistyce i opakowaniach.

Panel 4 – GO GREEN! Zrównoważony rozwój w e-commerce i sektorze opakowań.

• Innowacyjne rozwiązania i technologie w redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie żywności.
• Postęp i wyzwania w realizacji założeń ESG w polskiej logistyce.
• Korzyści i wyzwania z wykorzystywania energii odnawialnej w operacjach logistycznych.
• Możliwości e-commerce w zrównoważonym rozwoju sektora FMCG i Retailu.
• Innowacyjne i technologiczne działania operatorów logistycznych w kontekście ESG.
• System kaucyjny a wyzwania i korzyści dla sektora spożywczego i handlu.
• Przygotowanie polskich firm na wdrożenie przepisów dotyczących plastiku.
• Innowacyjne działania branży opakowaniowej w celu minimalizacji plastiku w sektorze spożywczym i handlu.
• Reakcja konsumentów na zmiany w rodzajach opakowań i zwiększenie świadomości.
• Opakowania przyszłości.