Panel 1 – GO GREEN! Biznes, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Jak osiągać sukcesy w zrównoważonej organizacji?

Panel 1 – GO GREEN! Biznes, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Jak osiągać sukcesy w zrównoważonej organizacji?

• Zrównoważony rozwój jako priorytet dla akcjonariuszy i zarządu.
• Implementacja zrównoważonego rozwoju na poziomie strategicznym i organizacyjnym.
• Korzyści z integrowania zrównoważonego rozwoju w strategię biznesową.
• Rzeczywiste działania a deklaracje: stopień zrównoważenia polskiego biznesu.
• Niezbędne zmiany i innowacje w drodze do zrównoważoności.
• Wyzwania i możliwości rozwoju dużej, innowacyjnej firmy w sposób zrównoważony.
• Rola przepisów prawa i konkurencji w kształtowaniu kierunków zrównoważonego rozwoju.